Умови розіграшу головного призу від Comfy

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ

під назвою «Новий рік в ТРЦ «Екватор»

(далі – «Офіційні умови» або «Правила»)

 

Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил (Офіційних умов).

Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.

  1. Замовник та Виконавець Акції

1.1. Замовником рекламно-маркетингової «Новий рік в ТРЦ «Екватор» (надалі – «Акція») виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ВК Девелопмент», що знаходиться за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, буд.57.

1.2. Виконавцем Акції виступає ­­: ФОП Коробкова Ольга Олегівна, що знаходиться за адресою: ­­­­ м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 3.

Основні положення Акції

2.1. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну діє — та правоздатність) (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил з урахуванням п.2.2. цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1)   особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років і не мають дозвіл батьків або законних піклувальників;

2)   особи, які не виконали умов цих Правил;

3)   нерезиденти України;

4)  власники та працівники Виконавця та Замовника або представники орендарів ТРЦ «Екватор» (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ «Екватор»), власники та співробітники інших третіх осіб, залучених до проведення Акції та обслуговування ТРЦ «Екватор», в тому числі рекламних агентств, клінгових, охоронних та інших організацій, а також безпосередні члени їх родин.

Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Виконавця Акції, Замовника Акції, орендарів ТРЦ «Екватор».

5) будь-які юридичні особи.

2.3. Акція проводиться на території ТРЦ «Екватор», що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака 26 (далі – ТРЦ) та триватиме з 17 грудня 2021 року до 26 грудня  2021 року до 19:00 (далі – «Період проведення Акції»).

  1. Продукція, що бере участь в Акції

3.1. В Акції бере участь продукція усіх орендарів ТРЦ «Екватор», у тому числі і гіпермаркет «Велмарт» (надалі – «Товари»).

  1. Умови та порядок участі в Акції

4.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:

4.2. В період проведення Акції здійснити покупку на суму від 500 грн (п’ятсот гривень 00 копійок) одним чеком , з оплати Товарів в будь-яких магазинах, що знаходяться на території ТРЦ, що має бути обов’язково підтверджено наявністю розрахункових документів (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків), на яких мають бути чітко вказані місце (адреса) здійснення покупки, дата та сума покупки;

4.3. Зареєструвати розрахунковий документ, що підтверджує здійснення покупки, яка відповідає умовам Акції на сайті для онлайн реєстрації.

До участі в Акції допускаються лише розрахункові документи (чеки) учасника Акції з датою та часом, які відповідають періоду проведення Акції, та Картки, що підтверджують реєстрацію в Акції, заповнені згідно умов цих Правил. Один унікальний чек має бути зареєстрований лише один раз.

Не відповідають умовам Акції наступні розрахункові документи (фіскальні або товарні чеки):

—      які було отримано під час покупок, що були здійснені не в зазначений період (з 17 грудня  2021 року до 26 грудня  2021 року);

—      в яких сума загальної покупки менш, ніж 500 грн

—     які зареєстровані повторно

—      неналежним чином оформлені;

4.4 На сайті для онлайн реєстрації заповнити персональну реєстраційну анкету учасника Акції, що містить особисту інформацію учасника — П.І.Б., контактний телефон, тощо (надалі – «Картка»).

Після того, як Картку буде заповнено учасником Акції відповідно до даних Правил, вона пройде обробку модератором сайту. Після обробки та перевірки на правильність заповнення Картки, учасник Акції отримує право на участь у розіграші Призів Акції.

УВАГА! Один Учасник має можливість зареєструвати необмежену кількість унікальних чеків (один унікальний чек – одна реєстрація) для участі в Акції для отримання Призів Акції, зазначених в п.5.1. Правил, протягом всього періоду проведення Акції, за умови виконання всіх умов цих Правил.

4.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

4.6. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Виконавцем Акції як необхідну для отримання відповідного Призу Акції.
4.7. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

4.8. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ протягом періоду проведення Акції.

4.9. Виконавець Акції має право вимагати в Учасника Акції пред’явити оригінали розрахункових документів (чеків) на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТРЦ, в будь-який момент на свій розсуд.
4.10. Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти на офіційному сайті ТРЦ, у соціальній мережі Facebook

  1. Призовий фонд Акції

5.1. Головним призоми Акції є: Телевізор Samsung UE50AU8000UXUA від COMFY.

5.2. Призовий фонд Акції обмежений.

5.3 Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Призовий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Призів Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник Акції повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 7.1. цих Правил.

5.4. Призи Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.

5.5. Зовнішній вигляд і зміст Призів Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції.
5.6. Один Переможець Акції може отримати декілька Призів Акції, якщо це буде зумовлено відповідною кількістю виграшних карток Учасника Акції в межах відповідного розіграшу Призів Акції, зазначеного в п.6 цих Правил

  1. Проведення розіграшуПризів:

6.1. Розіграш Призів проводиться 26 грудня  2021 року о 20:30.
6.2. Розіграш призів проходитиме за адресою, зазначеною у п. 2.3. Правил.
6.3. Визначення переможців Акції, які зможуть отримати Приз (надалі – Переможець), буде здійснено за випадковою ймовірністю на головній сцені ТРЦ за допомогою генератора випадкових чисел серед номерів карток учасників, що приймають участь в Акції, під час якого визначаються всі Переможці Акції в один день.
6.4. Переможці будуть повідомлені про перемогу в Акції одразу, під час заходу, що відбудеться 26 грудня 2021 р.

6.5. Вручення призів відбувається під час заходу 26 грудня 2021р, який проходитиме за адресою, зазначеною у п. 2.3.Правил. Розіграш Призів відбудеться на головній сцені ТРЦ «Екватор» та онлайн  у прямому ефірі Інстаграм сторінки ТРЦ «Екватор» @ekvator_trc (присутність не обов’язкова).

6.6. Переможці особисто (обов’язкова умова цієї Акції для отримання Призу, жодна третя особа не має права надавати документи Переможця) пред’являють оригінал документа з  фотокарткою, що засвічує його особу, а саме – паспорт та оригінал ідентифікаційного номеру під час вручення Призу за адресою Акції вказаною в пункті 2.3. правил. Пред’явлення оригіналу документа з  фотокарткою, що засвідчує особу Переможця (паспорт) та оригінал ідентифікаційного номеру, є обов’язковою умовою для отримання Призу.

Також Переможець надає Виконавцю:

  • копію свого паспорта та ідентифікаційного номеру;
  • оригінал розрахункового документу(чеку), що був зареєстрований в Акції, виключно для ознайомлення та перевірки дотримання Учасником Акції всіх умов Акції.

6.7. Переможець Акції матиме можливість отримати Приз після перевірки Виконавцем оригіналу розрахункового документу (чеку), зазначеного Переможцем при реєстрації в Акції, а також за умови надання копії паспорту та ідентифікаційного номеру, у місці вручення призів після проведення розіграшу (за умови відсутності заяви Переможця про повернення якісного Товару за розрахунковим документом (чеком), який став підставою для визначення Переможця, відповідно до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів») та підписання заяви-підтвердження про отримання Призу та згоди на обробку персональних даних. У випадку подання Переможцем (або іншою особою) заяви про повернення Товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення Переможця, в строки, визначені законодавством України та розірвання  при цьому договору купівлі-продажу, Переможець втрачає право на отримання Призу.

6.8. Приз поверненню чи обміну не підлягає.

6.9. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Призу, Замовник/ Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/ Переможцем і прав на одержання Призу. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.10. Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця.

6.11. Замовник/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Переможця, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Призу.

6.12. Замовник/ Виконавець має право:

—       відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

—       відмовити у видачі Призу Переможцю, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Призу, згідно цих Правил.

6.13. Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.
6.14. Переможець, під час отримання відповідного Призу підписує з Виконавцем заяву-підтвердження про отримання Призу, та згоду на обробку персональних даних, форми яких визначаються Виконавцем, на підставі яких Переможець Акції отримує Приз.

6.15. Відмова Переможця від отримання Призу та/або підписувати Заяву-підтвердження, а так само надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє переможця права на отримання Призу та вважається відмовою переможця від отримання ним Призу.

6.16. У разі відсутності у Переможця можливості/бажання використати/отримати Приз з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Призу.

6.17. Заміна Призу іншими товарами/ послугами не допускається.
У будь-якому випадку відповідальність Замовника/Виконавця Акції обмежується сумою Призу.

Увага! Замовник Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення Переможця шляхом розміщення інформації на сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

  1. Інші умови

7.1. Замовник залишає за собою право змінити дані правила, дату та час проведення розіграшу та визначення Переможця, інші умови. Інформацію про змінену дату визначення Переможців можна буде дізнатися на офіційному сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

7.2. Замовник/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру в м. Полтава, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню Призу.

7.3. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання Переможцем Призу з будь-яких причин, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в т.ч. з причини зазначення Головним переможцем неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий Переможець позбавляється права на отримання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.4. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призу.

7.5. Переможець погоджується, що у разі отримання ним Призу, його особисті дані, які були надані Замовнику, а також фіксація самого процесу вручення Призу, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Переможця, і таке використання ніяким чином Переможцю не оплачується.

7.6. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцем Призу Акції / Головного Призу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/ Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.

7.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем Акції. Рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

7.8.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

7.8.1. Власником персональних даних Переможців Акції є Замовник.
7.8.2. Персональні дані Переможця обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових та рекламних відносин.

7.8.3. З метою обробки персональних даних, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікаційний код, адреса реєстрації.

7.8.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.8.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець та будь-які залучені Виконавцем треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

7.8.6. Персональні дані Переможця без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам для забезпечення вручення Призу. Окрім того, передача третім особам персональних даних переможця без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.